Menu

Laatste nieuws

1
Varkenshouderij, ontwikkelen of stoppen? 15-9-2017

Hoe staat het met uw toekomstplannen? De rendementen in de varkenshouderij zijn dit jaar bovengemiddeld. Dat geeft ruimte om te investeren of reserveren. Sommigen bedrijven doen mee aan de stoppersmaatregelen 2020 en ook dat geeft soms dilemma’s. Verder is er de Regeling omgevingskwalitei...

1
Veedichte gebieden en geitenhouderij verder aan banden 1-9-2017

Na Brabant zet nu ook Gelderland een slot op de geitenhouderij. Ook voor veedichte gebieden worden extra provinciale maatregelen voorbereid om de omvang van de veehouderij te beperken. De Interimwet veedichte gebieden voorziet provincies van de benodigde instrumenten. Geitenhouderij Provincie Ge...

1
Fosfaatreductie met doorkijk naar 2018 4-8-2017

Augustus, oktober en december zijn de resterende maanden die meetellen voor het fosfaatreductieplan. Door bij de planning voor augustus alvast een doorkijk naar de fosfaatrechten te maken, is het mogelijk de veeplanning goed op 2018 aan te laten sluiten. Let op: ook bij kleine overschrijdingen ho...

1
VVO’s voor mestverwerkingsplicht 4-8-2017

De mestverwerkingsplicht is in 2017 verhoogd in percentage voor de gebieden Zuid en Oost. Heeft u voldoende mest verwerkt? Of heeft u nog VVO’s nodig? Verwacht u een bedrijfsoverschot? Dan moet u een deel van de mest laten verwerken. Het percentage dat u moet laten verwerken, hangt af van ...

1
Met de AR rekentool snel inzicht in fosfaatrechten 2018 21-7-2017

Nu de generieke korting van 8,3% is vastgesteld en de commissie knelgevallen advies heeft uitgebracht, kan de balans worden opgemaakt. Hoeveel fosfaatrechten worden toegewezen? En welke veebezetting past daarbij? Met een rekenvoorbeeld maken we dit duidelijk. De ‘AR rekentool fosfaatrechte...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route