Menu

Laatste nieuws

1
AR rekentool: meer melk zonder extra fosfaatrechten 13-10-2017

De AR rekentool fosfaatrechten is een handig hulpmiddel om het aantal fosfaatrechten uit te rekenen dat per 1 januari 2018 wordt verkregen. Tevens kunnen twee bedrijfsscenario’s worden getoetst. Meer melkomzet kan worden gerealiseerd door het aantal koeien uit te breiden, een productieverho...

1
Subsidieregeling Jonge Landbouwers 2-10-2017

RVO heeft aangegeven dat de subsidie Jonge Landbouwers in december 2017 wordt opengesteld. De afzonderlijke provincies zullen hiervoor een openstellingsbesluit publiceren. Eind oktober wordt meer informatie over deze subsidieregeling verwacht. Op dit moment zijn de voorwaarden voor de subsidiereg...

1
Voldoende VVO’s en varkensrechten voor 2017? 2-10-2017

De mestverwerkingsplicht in regio Oost maakt dit jaar een forse stijging door van 35 naar 52% van het bedrijfsoverschot. In regio Oost zal vooral de varkenshouderij dit merken. Veel melkveehouders compenseren het verhoogde percentage met minder vee op het bedrijf vanwege het fosfaatreductieplan. ...

1
Varkenshouderij, ontwikkelen of stoppen? 15-9-2017

Hoe staat het met uw toekomstplannen? De rendementen in de varkenshouderij zijn dit jaar bovengemiddeld. Dat geeft ruimte om te investeren of reserveren. Sommigen bedrijven doen mee aan de stoppersmaatregelen 2020 en ook dat geeft soms dilemma’s. Verder is er de Regeling omgevingskwalitei...

1
Veedichte gebieden en geitenhouderij verder aan banden 1-9-2017

Na Brabant zet nu ook Gelderland een slot op de geitenhouderij. Ook voor veedichte gebieden worden extra provinciale maatregelen voorbereid om de omvang van de veehouderij te beperken. De Interimwet veedichte gebieden voorziet provincies van de benodigde instrumenten. Geitenhouderij Provincie Ge...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route